BD|SENSORS 全球

      拥有国际性的网络展示才能获得国际性的成功。

        BD|SENSORS 是一个跨国集团,兄弟公司和分公司分布于德国、中国、捷克、俄罗斯和荷兰,代表处遍布多个国家和地区。

        在当地市场展示我们的形象和产品,使我们能为客户近距离提供个性化服务。

 

        BD|SENSORS CHINA

        欧智博德仪器仪表(上海)有限公司

        上海市闵行区浦江镇联航路1188号10幢2层B座

        Tel.:+86-21-51600190/33600610

        Fax:+86-21-33600613 

        E-mail: info@bdsensors-china.com