BD|SENSORS 压力变送器

适用于真空、表压和绝压测量

额定量程:0 … 10 mbar 至 0 … 6000 bar

        BD|SENSORS 压力变送器采用不同的传感器技术,结合不锈钢和多种塑料壳体,适用于几乎所有工业气体和液体。我们的工业压力变送器有多种电气接口和压力接口可供选择,可满足几乎所有应用需求。

DMP 331 Pi

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 40 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL
 • 证书 Ex CE

DMP 339

不锈钢传感器
工程机械
 • 额定量程:0 ... 60 bar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.175% FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

30.600 G

陶瓷传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 1,6 bar 至 0 ... 250 bar
 • 精度:0.5 % FSO BFSL
 • 证书 CE

26.600 G

陶瓷传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 1 bar 至 0 ... 400 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE

18.605 G

不锈钢传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 1 mH2O 至 0 ... 10 mH2O
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE

18.601 G

不锈钢传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 6 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE

17.609 G

焊接式不锈钢传感器
制冷工程
 • 额定量程:0 ... 6 bar 至 0 ... 60 bar / -1 ... 6 bar 至 -1 ... 60 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE

18.600 G

非介质隔离不锈钢传感器
气动
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 6 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE

DMP 335

焊接式不锈钢传感器
医疗技术和液压行业
 • 额定量程:0 ... 6 bar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 334

焊接式不锈钢传感器
工程机械
 • 额定量程:0 ... 600 bar 至 0 ... 2200 bar
 • 精度:0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 333

不锈钢传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 60 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.05 % / 0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE SIL Ex

DMP 331

不锈钢传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 60 bar
 • 精度:0.05 / 0.125 / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL

XMP i

不锈钢传感器
流程工业,石油和天然气行业
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL
 • 证书 CE HART Ex

XMP ci

陶瓷传感器
流程工业,石油和天然气行业
 • 额定量程:0 ... 60 mbar 至 0 ... 20 bar
 • 精度:00.1 % FSO BFSL
 • 证书 CE HART Ex

x|act i

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 40 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex HART

x|act ci

平齐式陶瓷传感器
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 60 mbar 至 0 ... 20 bar
 • 精度:0.01 % FSO BFSL
 • 证书 CE HART Ex

DMP i

不锈钢传感器
实验室和环境工程
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 304

不锈钢应变片
石油和天然气行业
 • 额定量程:0 ... 2000 bar 至 0 ... 6000 bar
 • 精度:0.125 % / 0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMK 331

陶瓷传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL

DMK 331 P

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 60 bar 至 0 ... 400 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL

DMK 351 P

平齐式陶瓷传感器
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 40 mbar 至 0 ... 20 bar
 • 精度:0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 331 P

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 40 bar
 • 精度:0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL

DMP 457

不锈钢传感器
海事 / 造船 / 海上作业
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL DNV GL CCS LR

DMK 458

陶瓷传感器
海事 / 造船 / 海上作业
 • 额定量程:0 ... 40 mbar 至 0 ... 20 bar
 • 精度:0.125 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex GL CCS LR

DMK 457

陶瓷传感器
海事 / 造船 / 海上作业
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL DNV GL CCS LR

DMK 351

陶瓷传感器
实验室技术,沼气发电厂
 • 额定量程:0 ... 40 mbar 至 0 ... 20 bar
 • 精度:0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 343

非介质隔离不锈钢传感器
暖通
 • 额定量程:0 ... 10 mbar 至 0 ... 1000 mbar
 • 精度:0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 320

不锈钢传感器
工程机械
 • 额定量程:0...100mbar至0...600bar
 • 精度:0.05%FSO BFSL
 • 证书 CE

DMP 331 Pi

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 40 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL
 • 证书 Ex CE

XMP i

不锈钢传感器
流程工业,石油和天然气行业
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL
 • 证书 CE HART Ex

XMP ci

陶瓷传感器
流程工业,石油和天然气行业
 • 额定量程:0 ... 60 mbar 至 0 ... 20 bar
 • 精度:00.1 % FSO BFSL
 • 证书 CE HART Ex

x|act i

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 40 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex HART

x|act ci

平齐式陶瓷传感器
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 60 mbar 至 0 ... 20 bar
 • 精度:0.01 % FSO BFSL
 • 证书 CE HART Ex

DMP i

不锈钢传感器
实验室和环境工程
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 321

不锈钢传感器
工程机械,环境工程,移动液压设备,能源工业
 • 证书 CE UL Ex

DMP 339

不锈钢传感器
工程机械
 • 额定量程:0 ... 60 bar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.175% FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 335

焊接式不锈钢传感器
医疗技术和液压行业
 • 额定量程:0 ... 6 bar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 334

焊接式不锈钢传感器
工程机械
 • 额定量程:0 ... 600 bar 至 0 ... 2200 bar
 • 精度:0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 333

不锈钢传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 60 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.05 % / 0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE SIL Ex

DMP 331

不锈钢传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 60 bar
 • 精度:0.05 / 0.125 / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL

DMP 304

不锈钢应变片
石油和天然气行业
 • 额定量程:0 ... 2000 bar 至 0 ... 6000 bar
 • 精度:0.125 % / 0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMK 331

陶瓷传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL

DMK 331 P

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 60 bar 至 0 ... 400 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL

DMK 351 P

平齐式陶瓷传感器
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 40 mbar 至 0 ... 20 bar
 • 精度:0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 331 P

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 40 bar
 • 精度:0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL

DMP 457

不锈钢传感器
海事 / 造船 / 海上作业
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL DNV GL CCS LR

DMK 458

陶瓷传感器
海事 / 造船 / 海上作业
 • 额定量程:0 ... 40 mbar 至 0 ... 20 bar
 • 精度:0.125 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex GL CCS LR

DMK 457

陶瓷传感器
海事 / 造船 / 海上作业
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex SIL DNV GL CCS LR

DMK 351

陶瓷传感器
实验室技术,沼气发电厂
 • 额定量程:0 ... 40 mbar 至 0 ... 20 bar
 • 精度:0.125 % / 0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

DMP 343

非介质隔离不锈钢传感器
暖通
 • 额定量程:0 ... 10 mbar 至 0 ... 1000 mbar
 • 精度:0.175 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex

17.600 G

不锈钢传感器
移动液压设备
 • 额定量程:0...6bar至0...600bar
 • 精度:0.25%FSO BFSL
 • 证书 CE

30.600 G

陶瓷传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 1,6 bar 至 0 ... 250 bar
 • 精度:0.5 % FSO BFSL
 • 证书 CE

26.600 G

陶瓷传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 1 bar 至 0 ... 400 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE

18.605 G

不锈钢传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 1 mH2O 至 0 ... 10 mH2O
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE

18.601 G

不锈钢传感器
通用
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 6 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE

17.609 G

焊接式不锈钢传感器
制冷工程
 • 额定量程:0 ... 6 bar 至 0 ... 60 bar / -1 ... 6 bar 至 -1 ... 60 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE

18.600 G

非介质隔离不锈钢传感器
气动
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 6 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE