BD|SENSORS 差压变送器

差压测量

额定量程:0 ... 1 mbar 至 0 ... 70 bar


        BD|SENSORS 差压变送器将不同传感器技术与紧凑型铝合金壳体或塑料外壳相结合,能应用于多种液体和气体测量,如测量暖通领域中的通风管道、过滤器和风扇以及密闭加压舱的液位测量。

 

DPS 300

硅传感器
气体、压缩空气测量
 • 证书 CE

DPS 200

硅传感器
暖通
 • 差压0 ... 1 mbar 至 0 ... 1000 mbar
 • 精度:0.5 % FSO BFSL
 • 证书 CE

DMD 831

不锈钢传感器
工程机械
 • 差压0 ... 1bar 至 0 ... 70 bar
 • 精度:0.5 % FSO BFSL
 • 证书 CE

DMD 341

硅传感器
工程机械
 • 差压0 ... 6 mbar 至 0 ... 1000 mbar
 • 精度:0.175 % / 0.5% / 1% FSO BFSL
 • 证书 CE

DMD 331

不锈钢传感器
工程机械
 • 差压0 ... 20 mbar 至 0 ... 16bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE

XMD

不锈钢传感器
流程工业,石油和天然气行业
 • 额定量程:0 ... 75 mbar 至 0 ... 2 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex HART

XMD

不锈钢传感器
流程工业,石油和天然气行业
 • 额定量程:0 ... 75 mbar 至 0 ... 2 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL
 • 证书 CE Ex HART

DPS 300

硅传感器
气体、压缩空气测量
 • 证书 CE

DPS 200

硅传感器
暖通
 • 差压0 ... 1 mbar 至 0 ... 1000 mbar
 • 精度:0.5 % FSO BFSL
 • 证书 CE

DMD 831

不锈钢传感器
工程机械
 • 差压0 ... 1bar 至 0 ... 70 bar
 • 精度:0.5 % FSO BFSL
 • 证书 CE

DMD 341

硅传感器
工程机械
 • 差压0 ... 6 mbar 至 0 ... 1000 mbar
 • 精度:0.175 % / 0.5% / 1% FSO BFSL
 • 证书 CE

DMD 331

不锈钢传感器
工程机械
 • 差压0 ... 20 mbar 至 0 ... 16bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL
 • 证书 CE