BD|SENSORS 数显压力表

电池供电数显压力表

      BD|SENSORS 新一代数显压力表配有多种压力接口和电器接口可供选择,可满足各种应用需求。

        BD|SENSORS 数显压力表采用两种传感器技术(不锈钢硅传感器和陶瓷传感器),适用于几乎所有液体、黏稠和受污染介质。数显压力表的数显模块可旋转,这一设计保证了用户在特殊的安装位置下能够准确清晰地读取测量值。

DM 01

不锈钢传感器
测试和调校设备
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 400 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL (0.05级)
 • 证书 CE Ex

BAROLI 02

不锈钢传感器
实验室技术,环境工程
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.125 % FSO BFSL (0.1级)
 • 证书 CE

DM 10

陶瓷传感器
工程机械
 • 额定量程:0 ... 1.6 bar 至 0 ... 250 bar
 • 精度:0.5 % FSO BFSL (0.5级)
 • 证书 CE

BAROLI 05P

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 60 bar 至 0 ... 400 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL (0.25级)
 • 证书 CE

BAROLI 02P

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 40 bar
 • 精度:0.2 % FSO BFSL (0.2级)
 • 证书 CE

BAROLI 05

陶瓷传感器
实验室技术,环境工程
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL (0.25级)
 • 证书 CE

DM 01

不锈钢传感器
测试和调校设备
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 400 bar
 • 精度:0.05 % FSO BFSL (0.05级)
 • 证书 CE Ex

BAROLI 02

不锈钢传感器
实验室技术,环境工程
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.125 % FSO BFSL (0.1级)
 • 证书 CE

BAROLI 05P

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 60 bar 至 0 ... 400 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL (0.25级)
 • 证书 CE

BAROLI 02P

平齐式不锈钢隔膜
食品卫生行业
 • 额定量程:0 ... 100 mbar 至 0 ... 40 bar
 • 精度:0.2 % FSO BFSL (0.2级)
 • 证书 CE

BAROLI 05

陶瓷传感器
实验室技术,环境工程
 • 额定量程:0 ... 400 mbar 至 0 ... 600 bar
 • 精度:0.25 % FSO BFSL (0.25级)
 • 证书 CE

DM 10

陶瓷传感器
工程机械
 • 额定量程:0 ... 1.6 bar 至 0 ... 250 bar
 • 精度:0.5 % FSO BFSL (0.5级)
 • 证书 CE